ศูนย์หัวหินได้เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลปราณบุรีคัพ ครั้งที่ 17 ในรุ่นประชาชนชายทั่วไป วันที่ 20 ธันวาคม 2555
  รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายการร่างหลักสูตรสำหรับการจัดการฯ วันที่ 18 ธันวาคม 2555
  ศูนย์หัวหิน ต้อนรับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยยู่ซี วันที่ 14 ธันวาคม 2555
  ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวายพานพุ่ม วันที่ 5 ธันวาคม 2555
  ศูนย์หัวหิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมห้วยมงคลถนนของพ่อ ครั้งที่1 วันที่ 2 ธันวาคม 2555
  ศูนย์หัวหิน ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยอู่โจว วันที่ 20 พฤศจิกาจน 2555
  ศูนย์หัวหิน ออกบูธ ในวันตลาดเพื่อการศึกษาและอาชีพณ โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
  ศูนย์หัวหิน จัดแถลงข่าว โดยเชิญนักข่าวท้องถิ่นร่วมทำข่าว เพื่อสรุปจำนวนเงินบริจาคน้ำท่วม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
  ศูนย์หัวหิน เลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย(กบบ.) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
  ศูนย์หัวหินได้ฝึกจัดอบรมในการพัฒนาองค์กร วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555
  ศูนย์หัวหินได้กิจกรรม Intensive course 6 ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ วันที่ 22-26 ตุลาคม 2555
  ศูนย์หัวหินได้กิจกรรม Intensive course 5 ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ วันที่ 18 -22 ตุลาคม 2555
  ศูนย์หัวหินได้กิจกรรมIntensive course 4 ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ วันที่ 14 -18 ตุลาคม 2555
  ศูนย์หัวหินได้กิจกรรมIntensive course 3ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษวันที่ 10-14 ตุลาคม
  ศูนย์หัวหินได้กิจกรรมIntensive course 1 ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษวันที่ 26-30 กันยายน 2555
  ศูนย์หัวหิน นำนักศึกษาไทยไปส่งเพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่ 19-22 กันยายยน 2555
  ศูนย์หัวหินจัดงานปิดคอร์สพบปะสังสรรค์ ผู้ปกครองนักศึกษา รหัส 55 วันที่ 18 กันยายน 2555
  ศูนย์หัวหินได้เข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาล กินหอย ดูนก ตกหมึก ครั้งที่ 14 ณ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี วันที่ 8 กันยายน 2555
  ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์,นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 2 กันยายน 2555
  ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ Mr Torstein Faaberg CPT Base Captain Helsinki Head of Training Long Hau วันที่ 30 สิงหาคม 2555
  ศูนย์หัวหิน แข่งขันบาสเก็ตบอลในรายการมหกรรมกีฬาศิลปากรเกมส์ครั้งที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2555
  ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณาจารย์จากโรงเรียนผดุงปัญญาเข้าศึกษาดูงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2555
  ศูนย์ฯหัวหินได้จัดอมรมด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา วันที่ 18 สิงหาคม 2555
  ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วันที่ 17 สิงหาคม
  ศูนย์หัวหิน จุดเทียนชัยถวายพระพรในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ วันที่ 12 สิงหาคม
  ศูนย์หัวหิน ได้ออกบูธจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี วันที่ 7 สิงหาคม 2555
  ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมโครงการชุมชนสีขาวรอบวัง วันที่ 6 สิงหาคม 2555
  ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ วันที่5 สิงหาคม 2555
  ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการฯ วันที่ 19 กรกฎาคม 2555
  ศูนย์หัวหินจัดการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับนักศึกษารหัส 55 วันที่ 18 กรกฎาคม 2555
  รายการGo Go Guide ได้ให้เกียรติมาสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วันที่ 7 กรกฎาคม 2555
  ศูนย์หัวหินได้เข้าร่วม โครงการชุมชนสีขาวรอบเขาตะเตียบ วันที่ 28 มิถุนายน 2555
  ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับเลขาธิการคณะและรองอธิการบดีจาก Guangxi University วันที่ 27 มิถุนายน 2555
  ศูนย์หัวหินจัดกิจกรรมโครงการ freshy night 2012 วันที่ 21 มิถุนายน 2555
  ศูนย์หัวหินจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 21 มิถุนายน 2555
  ศูนย์หัวหินจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท วันที่ 18 มิถุนายน 2555
  ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ คณะกรรมการบริหาร จากมหาวิทยาลัย ต่างชาติ วันที่ 16 มิถุนายน 2555
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รหัส 55 วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
  ศูนย์หัวหินให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
  ศูนย์หัวหินจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ให้กับนักศึกษารหัส 55 วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
  ศูนย์หัวหินรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำการศึกษาปี2555สาขาธุรกิจการบินฯ วันที่ 26 พฤษภาคม 2555
  ศูนย์หัวหินได้จัดงานปิดคอร์สพบปะสังสรรค์ผู้ปกครองนักศึกษารหัส 55 วันที่ 23 พฤษภาคม 2555
  ศูนย์การศึกษาที่ตั้งหัวหินได้เชิญ นางสาวรัชฎา ศิลป์ตระกูลเพื่อเล่าประสบการณ์การทำงาน วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
  นักศึกษาไทยหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีณ. มหาวิทยาลัยวู๋โจว วันที่ 8 พฤษภาคม 2555
  ศูนย์หัวหินให้การสนับสนุนนักศึกษาช่วยเหลือพิธีเปิดงาน หัวหินรำลึก วันที่ 28 เมษายน 2555
  ศูนย์หัวหิน จัดโครงการนำคณะอาจารย์แนะแนวเครือข่ายทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ วันที่ 27 เมษายน 2555
  ศูนย์หัวหินได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ วันที่ 19 เมษายน 2555
  ศูนย์หัวหินให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกุ้ยหลิน วันที่18 เมษายน 2555
  ศูนย์หัวหิน ได้ร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 30 มีนาคม 2555
  ศูนย์วิชาการ RAC สาขานนทบุรี เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน สาขาธุรกิจการบินฯวันที่ 29 มีนาคม 2555
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 55 ่ วันที่ 25 มีนาคม 2555
  มสด.ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนรร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 9 มีนาคม 2555
  ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 วันที่ 6 มีนาคม 2555
  ศูนย์หัวหิน จัดสอบ ข้อเขียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555
  ศูนย์หัวหิน ได้รับเชิญออกรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
  ศูนย์หัวหิน จัดโครงการ ประสานรักจากลูกสู่พ่อแม่ ่เนื่องในวันวาเลนไทน์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
  มสด.ศูนย์หัวหินออกบูท ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วันที่ 30 มกราคม 2555
  ศูนย์หัวหิน จัดประชุม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เรื่องคุณภาพการจัดการเรียนการสอน วันที่ 24 มกราคม 2555
  ศูนย์หัวหิน จัดเลี้ยงเทศกาลตรุษจีน (Chainese New Year 2012) ให้กับนักศึกษาจีน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554
  มสด.ศูนย์หัวหิน จัดสัมมนา การวิพากษ์ (ร่าง) รายละเอียด ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วันที่ 18 มกราคม 2555
  ศูนย์หัวหิน จัดอบรมณ์สัมมนา ถ่ายทอดประสบการณ์ การสมัครงานจากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง วันที่ 16 มกราคม 2555
  ศูนย์หัวหินออกบูทประชาสัมพันธ์การศึกษา 3 สาขา ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทธ
  ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม ทำบุญเลี้ยงพระ ณ หออนันตชัย และหอพักแคทลียา วันที่ 10-12 มกราคม 2555
  ตัวแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ วันที่ 9 มกราคม 2555
  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา วันที่ 2 มกราคม 2555
  ตัวแทน มสด. ศูนย์หัวหิน มอบของขวัญปีใหม่กับ หน่วยงานท้องถิ่น วันที่ 26 ธันวาคม 2554
  ตัวแทน มสด. ศูนย์หัวหิน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมารยาทในการต้อนรับ ให้กับโรงเรียนบ้านคา จ.ราชบุรี วันที่ 24 ธันวาคม 2554
  ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยยูซี สาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่ 16 ธันวาคม 2554
  ผอ.ศูนย์หัวหิน นำเงินและ สิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้ กับโรงเรียนประจำจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ประสบอุทกภัยวันที่ 13 ธันวาคม 2554
  ศูนย์หัวหินจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในเขตพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2554
  ผู้อำนวยการศูนย์หัวหินนำเงินและ สิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้ กับโรงเรียนประจำจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ประสบอุทกภัย วันที่ 2 ธันวาคม 2554
  ศูนย์หัวหิน ยินดีต้อนรับประธานสายการบิน Nas air และเซ็นข้อตกลงความร่วมมือ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2554
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการแจก เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2554
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งได้เงินบริจาคทั้งสิ้น 1,111,111 บาท เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้กิจกรรม   Intensive course ชุดที่7เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม2554
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้กิจกรรม   Intensive course ชุดที่6วันที่ 19 ตุลาคม 2554
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้กิจกรรม   Intensive course ชุดที่5วันที่15 ตุลาคม 2554
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้กิจกรรม   Intensive course ชุดที่3วันที่ 7 ตุลาคม 2554
  ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะตัวแทนโรงเรียนต่างๆ เพื่อรับนักศึกษาจีน และได้มอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วม วันที่15 ตุลาคม 2554
  มหาวิทยาลัยฯร่วมกันตั้งจุดรับบริการ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับประสบอุทกภัย ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน วันที่10 ตุลาคม 2554
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้กิจกรรม   Intensive course ชุดที่2วันที่29กันยายน 2554
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้กิจกรรม   Intensive course ชุดที่1วันที่25กันยายน 2554
  นักศึกษาศูนย์หัวหิน สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ภาคพื้นดินวันที่ 24 กันยายน 2554
  ศูนย์หัวหิน จัดงาน ปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษา (Job Fair Festival 2011)วันที่24 กันยายน 2554
  ศูนย์หัวหินนำนักศึกษาโครงการ 2+1เดินทางไปศึกษาต่อ เมืองอู่โจว วันที่ 23 กันยายน 2554
  ศูนย์หัวหิน จัดงานปิดคอร์ส พบปะสังสรรค์ผู้ปกครองรหัส 54 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เป็นประธานวันที่ 18 กันยายน 2554
  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ได้กล่าวแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ผ่านการ คัดเลือกสายการบินOrient thaiวันที่ 19 กันยายน 2554
  ชาวสวนดุสิตร่วมส่งแรงเชียร์ ให้กับกลุ่มfreestyle dance ได้ที่นี่วันที่ 14 กันยายน 2554
  นักศึกษา มสด.ศูนย์หัวหิน ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลคนต้นแบบสวนดุสิต คิดดี ทำดีวันที่ 12 กันยายน 2554
  มสด.ศูนย์หัวหินร่วมกับสายการบิน โอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์คัดเลือก นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย วันที่ 5 กันยายน 2554
  ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน อาจารย ์เจ้าหน้าที่นักศึกษา หอพักบ้านคุณแม่ ร่วมกันทำบุญหอพัก วันที่ 4 กันยายน 2554
  ศูนย์หัวหินให้การต้อนรับคณะอาจารย ์และนักศึกษาจีนจากสถาบันการท่องเที่ยว กุ้ยหลิน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 22 สิงหาคม 2554
  มสด.ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมโครงการ “รักษ์หัวหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อร่วมเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบวันที่ 20 สิงหาคม 2554
  ยินดีต้อนรับกับการกลับมาของ นายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ (โตโน่) อดีตนักศึกษาการบินรหัส48 พร้อมกับการถ่ายทำรายการที่นี่หมอชิตวันที่ 19 สิงหาคม 2554
  ศูนย์หัวหิน ขอแสดงความยินดีกับนางสาว วัชรีย์ อยู่สูง (ปุ๋ย)  ได้รองอันดับ 3   (Miss Thailand World) 2011วันที่ 14 สิงหาคม 2554
  นักศึกษาศูนย์หัวหิน เข้าร่วมแข่งขัน บาร์เทนเดอร์ ในงานเทศกาลอาหารและเครื่องดื่ม เมื่ิอวันที่ 9 สิงหาคม 2554
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์หัวหิน จัดแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง วันที่ 6 สิงหาคม 2554
  ศูนย์หัวหิน กิจกรรมปลูกต้นไม้แนวริมถนนหัวหิน-หนองเหียงวันที่ 3 สิงหาคม 2554
  สายการบิน Nas airทำการคัดเลือกลูกเรือ รอบ 2จำนวน 10 ตำแหน่ง ณ. ศูนย์หัวหิน วันที่ 2 สิงหาคม 2554
  สายการบิน Nas airได้เข้ามาทำการคัดเลือกลูกเรือ จำนวน 10 ตำแหน่ง ณ. ศูนย์หัวหิน วันที่28 กรกฏาคม2554
  ศูนย์หัวหิน จัดตรวจร่างกายประจำปี นศ.รหัส54โดยมีอาจารย์ และ เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษาดำเนินการวันที่ 27 กรกฏาคม 2554
  ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมและคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ2 ในงาน Freshy Boy & Girl วันที่ 18 กรกฏาคม 2554
  คณะนักศึกษา University of Vienna เข้าเยี่ยมชมศูนย์  นักศึกษา สาขาธุรกิจการบินให้การต้อนรับ วันที่ 16 กรกฎาคม 2554
  ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 15 กรกฎาคม 2554
  ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีพื้นที่ืภาคใต้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2554
  ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัย นักศึกษาศูนย์หัวหิน ใส่ใจจราจรวันที่25 มิถุนายน 2554
  ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางวันที่15 มิถุนายน 2554
  ศูนย์หัวหิน จัดโครงการ เฟรชชี่ไนท์ 2011 ณ. ห้องMock upโดยในช่วงเช้าได้มีกิจกรรมตักบาตร และพิธีไหว้ครูวันที่ 16 มิถุนายน 2554
  ศูนย์หัวหิน ได้ต้อนรับนายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เยี่ยมชมศูนย์หัวหิน โดยมีดร.สุรพล คณาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับวันที่ 5 มิถุนายน 2554
  ศูนย์หัวหินรับการตรวจศักยภาพหลักสูตร โดยมีดร.วราณี เวสสุนทรเทพและ ดร.สุรพล  ศิริเศรษฐ ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554
  ูศูนย์หัวหินรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ่ประจำการศึกษาปี2554โดยมีดร.สุรพล  ศิริเศรษฐ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2554
  ศูนย์หัวหิน จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษารหัส 54 ปิดคอร์ส พบปะสังสรรค์ผู้ปกครองเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2554
  ศูนย์หัวหิน จัดประชุมผู้ปกครอง นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เมื่อวันท ี่16 พฤษภาคม 2554
  ศูนย์หัวหิน นำนักศึกษา โครงการจีน 4 ปีไปส่ง ณ มหาวิทยาลัยอู่โจวเมื่อวันท ี่12 พฤษภาคม 2554
  ศูนย์หัวหินรับการตรวจภายใน ประจำปีงบประมาณ 2554 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554
  ศูนย์หัวหินออกรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ทางช่อง9 โมเดิร์นไนน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554
  ูศูนย์หัวหิน จัดโครงการนำคณะ ครููแนะแนวเครือข่ายทั่วประเทศ ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน วันที่25 เมษายน 2554
  ศูนย์หัวหิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการแผนการจัดการความร ู้ โดย รศ.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล วันที่ 16 เมษายน 2554
  คณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยครูกวางสี เข้าเยี่ยมนักศึกษาจีน วันที่ 11 เมษายน 2554
  ศูนย์หัวหิน ประชุม ชมรมศิษย์เก่า โดยมีผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ดังดี รักสะอาด เป็นประธาน วันที่ 7 เมษายน 2554
  นายปกป้อง มาลาเพชร ศิษย์เก่าพนักงานต้อนรับสายการบินแอร์เอเชียให้ความรู้กับน้องๆนักศึกษารหัส 54 วันที่15 เมษายน 2554
  ศูนย์หัวหิน  ได้จัดให้มีการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาวันที่ 31 มีนาคม 2554
  อาจารย์สราวุธ ตัวแทน ดร.สุรพล  ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการ ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมงานพิธีเปิด วันที่ 6 เมษายน 2554
  ศูนย์หัวหินจัดโครงการปรับปรุง แผนกลยุทธ์และแผนบริหารความเสี่ยง ให้กับบุคลากรศูนย์หัวหิน วันที่ 2 เมษายน 2554
  ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริการจัดการ วันที่ 23 มีนาคม 2554
  ศูนย์หัวหินรับรายงาน ตัวนักศึกษา ใหม่ สาขาธุรกิจการบิน, ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจท่องเที่ยววันที่ 20 มีนาคม 2554
  ม.สวนดุสิต จัดสัมมนาการบริหาร ศึกษาปฐมวัยให้กับนักศึกษา ความร่วมมือกับกรมการ ปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2554
  ศูนย์หัวหินจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ้เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพวันที่ 16 มีนาคม 2554
  ศูนย์หัวหินได้เชิญจัดอบรม ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ให้กับบุคลากรใหม่ศูนย์หัวหิน วันที่15 มีนาคม 2554
  ศูนย์หัวหินรับการตรวจประเมิน คุณภาพภายในศูนย์ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว เป็นประธานวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
  ศูนย์หัวหิน ต้อนรับนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร ์์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ศูนย์หัวหิน จัดฝึกอบรม "การเีขียนโครงการตามแนวทาง ประกันคุณภาพวันที่10 กุมภาพันธ ์2554
  อ.สุรพศ ทวีศักดิ์รองผู้อำนวยการศูนย์หัวหินได้รับเชิญไปเปิดผลวิจัย“พระสงฆ์กับการเมือง”
  ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมพิธีเปิด “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว”
  ศูนย์หัวหิน ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่สอบ TOEICได้คะแนนเกิน 600วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
  ศูนย์หัวหินดำำเนินการจััดการ ตรวจประเมิน ประกันคุณภาพภายใน ณ ห้องCanteenวันที่2กุมภาพันธ์2554
  ศูนย์หัวหิน ฝึกซ้อมปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษาประจำปี53(รุ่นที่5)วันที่ 29 มกราคม 2554
  ศูนย์หัวหิน จัดเสวนาเรื่อง"เราจะเดินไปไหนกาน ในโลกที่ผันผวนเปลี่ยนแปลงวันที่ 29 มกราคม 2554
  ศูนย์หัวหิน ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนชลกันยานุกูลที่สนใจเรียนสาขาธุรกิจการบินในหัวข้อ “ How to be Flight Attendant”วันที่ 28 มกราคม 2554
  รายวิชา การจัดการท่าอากาศยานได้จัดนักศึกษาเยี่ยมชม  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันที่ 27 มกราคม 2554
  ศูนย์หัวหินได้ร่วมบริจาคโลหิต อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ณ ห้องสมุดมหาวิทยาราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 17 มกราคม 2554
  ศูนย์หัวหิน รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โดยภายในได้จัดประชุมผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554
  ศูนย์หัวหินจัดบรรยาย"เรื่องเตรียมตัวสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน"แก่นักศึกษาเตรียมฝึกเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554
  ศูนย์หัวหินจัดงานปัจฉิมนิเทศมีการจัดบรรยายเรื่อง ”เตรียมสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน”เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554
  ศูนย์หัวหิน มอบพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาจีนโครงการความ ร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 5 มกคราคม 2554
  ศูนย์หัวหิน มอบกระเช้าปีใหม่ให้แก่ พ.จ.อ. เมืองชล วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหัวหิน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554
  ศูนย์หัวหิน ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2554 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2554
  ศูนย์หัวหิน มอบกระเช้าปีใหม ่ให้แก่ พณฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553
  ศูนย์หัวหินมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้แก่ผศ.วิเชียร เข็มเงิน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน มอบกระเช้าีปีใหม่ ให้แก่นายยุทธพล อังกินันท์ (โดยมีผู้แทนรับมอบ)เมื่อวันที่28 ธันวาคม 2553
  ศูนย์หัวหินจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ให้กับบุคลากร มีการจับ ของขวัญและรางวัลมากมาย วันท ี่24 ธันวาคม2553
  บุคลากรศูนย์หัวหินใช้สิทธิ์เลือก ตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ วันที่ 23 ธันวาคม 2553
  นักประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกันคุณภาพฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยอ.มัลลิกา เทพพานิช เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดประชุมชี้แจงเรื่องการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในศูนย์หัวหิน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2553
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ร่วมกันจัดงาน นิทรรศการระดับโลก V-Star เมื่อวันที่10-11 ธันวาคม 2553
  โรงเรียนปราจีนราษฎร์อำรุงได้เชิญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ออกบูทแนะนำการศึกษาต่อเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้มีการแสดงเทิดพระเกียรติวันพ่อ ณ 19 ไร่ ชื่อชุด “Tree of king” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดทัศนศึกษา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่4 ธันวาคม 2553
  นักศึกษาราชภัฏสวนดุสิตศูนย์หัวหิน ณ มหาวิทยาลัยครูกวางสี ร่วมงานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 3 ธันวาคม 2553
  นักศึกษาศูนย์หัวหิน ร่วมงานพิธีเปิด ศูนย์ไทยศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
  ศูนย์หัวหิน มอบเงินและ เครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ เมื่อวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดทำโครงการความร่วมมือ ระดับปริญญาตรี 1+3ระหว่างมหาวิทยาลัยครูกวางสีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553
  ศูนย์หัวหิน มอบเงินและ เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ ผู้เสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553
  ศูนย์หัวหิน แถลงข่าว การรับบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวันที่16 พฤศจิกายน 2553
  ศูนย์หัวหิน ตั้งบูธรับบริจาค ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 8 พฤษจิกายน 2553
  ศูนย์หัวหิัน ให้การต้อนรับนักศึกษาศูนย์ตรัง ชมรมถ่ายภาพมาเยี่ยมชมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553
  ศูนย์หัวหิัน จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดอบรมการใช้ระบบ e-office ให้กับบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมใช้ระบบ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553
  ศูนย์หัวหิันจัดกิจกรรมCleaning Day โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมทำความสะอาด เมื่อวันที่่ 29 กันยายน 2553
  ศูนย์หัวหิัน จัดงานปิดคอร์สพบปะสังสรรค์ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ณ หอพักชวนชม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2553
  ศูนย์หัวหิัน ได้จัดงาน Airline Marketing Mart ครั้งที่3 ณ ห้องMock up เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553
  ศูนย์หัวหิัน จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพ ณ ห้องNB3 เมื่อวันที่16 กันยายน 2553
  นักศึึกษาเข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสม การประกาศพื้นที่พิเศษ ณ ห้องMock Upเมื่อวันที่ 13 กันยยายน 2553
  ศูนย์หัวหิัน จัดโครงการอบรม ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงาน ธุรกิจโรงแรม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553
  ศูนย์หัวหิัน ออกนิเทศนักศึกษา ณ โรงแรม Intercontinental Resort Hua-Hin เมือวันที่ 9 กันยายน 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Air Asia Intensive & Workshopณ ห้องMock up เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553
  ศูนย์หัวหิน ร่วมงานโปรยเมล็ดพันธ์ ตามโครงการต้นไม้รอบบ้านพ่อ ณ ท่าอากาศยานหัวหิน วันที่ 3 กันยายน 2553
  รายการ Student Channelทำสกู๊ปสาขาธุรกิจการบิน ณ ห้องMock up ศุนย์หัวหิน วันที่ 31 สิงหาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วันที่ 26 สิงหาคม 2553
  อาจารย์นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ศูนย์หัวหิน ร่วมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดการแข่งขันกีฬาสี สานความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวันที่ 7 สิงหาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันที่ 4 สิงหาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน แนะแนวการศึกษาต่อ ในสาขา ธุรกิจการบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว วันที่ 4 สิงหาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน ได้จัดอบรมโครงการ สร้าง เครือข่ายและค้นหาคน ต้นแบบสวนดุสิตวันที่ 30 กรกฎาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัด Freshy Night 2010 เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ หอพักชวนชมวันที่ 20 กรกฎาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน ได้ให้การต้อนรับคณะเดินสันติภาพ จากศาลายาสู่ปัตตานีวันที่ 19 กรกฎาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดอบรมนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์สาขาธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว เมื่อวันที่15 กรกฏาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดแนะแนวการศึกษาต่อ ในสาขา ธุรกิจการบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดการบรรยายเกี่ยวกับงานด้านธุรกิจการบิน โดย Mr. Luis E. Cardozo วันที่ 7 กรกฏาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดการบรรยายเรื่อง สวยใสภูมิปัญญาไทยสรรสร้าง ผสานกับเทคโนโลยีล้ำสมัย วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับนักศึกษารหัส53 วันที่ 7 กรกฏาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรให้กับนักศึกษาโดยตำรวจทางหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 1 กรกฏาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน ได้จัดพิธีเปิดโครงการการแข่งขันกีฬาสี “หัวหินเกมส์ 2010” วันที่ 30 มิถุนายน 2553
  ศูนย์หัวหิน ได้มีการแจกเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ นักศึกษา รหัส52 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2553
  ศูนย์หัวหินเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้นักศึกษา ณ. Intercontinaltion Resort Hotel เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2553
  ศูนย์หัวหินจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553และ พิธีบายศรีสู่ขวัญ วันที่ 17 มิถุนายน 2553
  ศูนย์หัวหินขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร"Flight Operations Officer "
  ศูนย์หัวหิน ได้ร่วมบริจาคโลหิตโดยอาจารย์นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ วันที่ 15 มิถุนายน 2553
  ศูนย์หัวหิน นำจัดงานปัจฉิมนิเทศเรื่องเตรียมตัวสมัครงานอย่่างไรให้ได้งานวันที่ 12 มิถุนายน 2553
  ศูนย์หัวหิน นำนักศึกษา โครงการ 2+1ไปศึกษา ณ มณฑลกวางสี ประเทศจีนวันที่ 3 มิถุนายน 2553
  ศูนย์หัวหิน ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา โครงการ 2+1 รหัส 53 วันที่ 31 พฤษภาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน ได้ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาณ วัดวังไกลกังวล วันที่ 28 พฤษภาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์จากพี่สู่น้องปี53 วันที่ 27 พฤษภาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน ได้จัดปฐมนิเทศ ่ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 24 พฤษภาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน รายงานตัวนักศึกษาใหม่ (รอบ 2) ปีการศึกษา 2553และการประชุมผู้ปกครอง วันที่ 23 พฤษภาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดงาน“พบปะสังสรรค์ผู้ปกครองนักศึกษารหัส 53 ณ หอพักชวนชม ครั้งที่ 1”วันที่ 19 พฤษภาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ณ ห้อง Mock up วันที่11 พฤษภาคม 2553
  ศูนย์หัวหินจัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศเมียนม่าวันที่ 3 พฤษภาคม2553
  ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมพิธีเปิด งาน หัวหินรำลึกและ งานกาชาดประจำปี 2553 วันที่ 28 เมษายน 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดการสนทนาธรรม เรื่อง”คิดบวก ชีวิตบวก” วันที่ 29 เมษายน 2553
  อาจารย์,นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ศูนย์หัวหิน ได้ร่วมบริจาคโลหิตวันที่ 28 เมษายน 2553
  นักศึกษากรมส่งเสริมปกครอง ส่วนท้องถิ่น ศูนย์อุดรธานีเข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์หัวหิน เมื่อวันที่ 23-25 เมษายน 2553
  เทศบาลเมืองหัวหินจัดอบรมพนักงานเทศบาลครู ณ ห้องประชุม Mock Up ศูนย์หัวหิน วันที่ 8 - 10 เมษายน 2553
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์หัวหิน วันที่ 5 เมษายน 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดฝึกอบรม ให้แก่บุคคลกรทางการศึกษา ในท้องถิ่นเมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2553
  ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา เข้าดูงาน ด้านหลักสูตรการเรียน เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2553
  ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาศูนย์หัวหิน ยื่นหนังสือร้องเรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชะอำ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดการเรียนการสอน นอกสถานที่ ณ หว้ากอ และ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ เมื่อวันที่31 มีนาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง ณ สวนสนประดิพัทธ์ วันที่ 28 มีนาคม 2553
  สายการบิน Maya Airlines ที่ชนะเลิศจากการประกวดแผนการตลาดภายในงาน Airline Marketing Mart | Summer 2010
เข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด การสำรองที่นั่งของ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส วันที่ 18 มีนาคม 2553
  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผอ.ศูนย์หัวหิน กล่าวต้อนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2553วันที่ 27 มีนาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดการเรียนการสอน นอกห้องเรียนประกอบการเรียน รายวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน วันที่ 24-25 มีนาคม 2553
  มสด. ศูนย์หัวหินได้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 21 มีนาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ประจำโดย ผศ.ดร.วรรณิภา จัตุชัยวันที่ 16 มีนาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดโครงการ พัฒนาบุคลากร โดยเชิญวิทยากร จาก สถาบัน ด็อกเตอร์พี วันที่15 มีนาคม 2553
  ศูนย์หัวหินนำนักศึกษาจำนวน 15 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ไทย-จีน10 มีนาคม 2553
  ศูนย์หัวหินได้รับเชิญออกรายการ บ่ายนี้มีคำตอบทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท.โมเดิรน์ไนน์ทีวี วันที่ 8 มีนาคม 2553
  นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่  5 หลักสูตรรัฐประศาสน์ศาสตร์ ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ ณ ห้อง Mock Up ศูนย์หัวหิน วันที่7 มีนาคม 2553
  พิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร โดย สโมสรโรตารี่ หัวหิน มอบให้ม.ราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน วันที่ 3 มีนาคม 2553
  โรงแรมอนันตรา ประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานนักศึกษาศูนย์หัวหิน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
  มสด.ศูนย์หัวหินจัดโครงการเสวนาเรื่อง“วิถีพุทธกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553
  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จัดสอบข้อเขียน ให้กับนักศึกษา และบุคลทั่วไป ณ ห้องMock up วันที่ 16 กุึมภาพันธ์ 2553
  รายวิชา 2563409 / 3574903โดย อ.เจษฎา กำปู่ เฉิน ได้จัดงาน Airline Business Operation Stimulation Day วันที่ 7 มีนาคม 2553
  มหาวิทยาลัยอู๋โจว มณฑลกวางสี ประเทศจีนเดินทางเข้าเยี่ยม อาจารย์ และนักศึกษา ศูนย์หัวหินวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553
  มสด.ศูนย์หัวหิน จัดงานปัจฉิมนิเทศ นศ. ประจำปีการศึกษา 2552 และมีบริษัท มารับสมัครงานวันที่6 กุมภาพัน 2553
  รายวิชาการตลาดในธุรกิจสายการบิน โดยอ.ภาคภูมิ ภูมิเกียรติศักดิ์ ได้จัดงาน Airline Marketing Mart วันที่ 5 กุมภาพัน 2553
  มสด. ศูนย์หัวหิน ซ้อมย่อย พิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตใหมวันที่ 30 มกราคม 2553
  มสด. ศูนย์หัวหิน นำนักศึกษา สาขาโรงแรม เข้าศึกษาดูงานณ โรงแรมเชอราตัน หัวหินวันที่ 26 มกราคม 2553
  มสด. ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมพิธีเปิด หอประชุมรักตะกนิษฐ วันที่16 มกราคม 2553
  ศูนย์หัวหิน เชิญวิทยากรจาก โรงแรม Courtyard by Mariott Hua-Hin at Cha Am Beach จัดอบรม Bartender ให้กับนักศึกษาวันที่ 13 มกราคม 2553
  อาจารย์ ,เจ้าหน้าที่ ,นักศึกษา ศูนย์หัวหิน ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องสมุดมหาวิทยัลัยวันที่ 12 มกราคม 2553
  มสด. ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมโครงการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพ วันที่ 9 มกราคม 2553
  มสด. ศูนย์หัวหิน ร่วมกับบ.ไทยออแกไนส์ จำกัด ทำกิจกรรม วันที่ 11 ธันวาคม 2552
  มสด. ศูนย์หัวหินร่วมทำการฝึกซ้อมละครหงส์ทอง วันที่ 14 ธันวาคม 2552
  มสด. ศูนย์หัวหิน ส่งนักศึกษา เข้าร่วมประกวดธิดาเรือยาว ในงานประเพณีเรือยาว วันที่ 25 ธันวาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ มหาวิทยาลัยFontysประเทศเนเธอร์แลนด วันที่ 18 ธันวาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน ร่วมโครงการ วันฟื้นฟูศีลธรรมโลก เด็กดี V-Starครั้งที่ 4 ณ วัดพระธรรมกาย วันที่ 11-12 ธันวาคม 2552
  มสด. ศูนย์หัวหิน ร่วมทำการแสดง และร่วมเดินขบวนพาเหรดในงานความร่วมมือการท่องเที่ยว วันที่13 ธันวาคม 2552
  มสด. ศูนย์หัวหินร่วมทำการฝึกซ้อมละครหงส์ทอง วันที่ 14 ธันวาคม 2552
  ศูนย์หัวหินร่วมงานทำบุญท่าอากาศยานหัวหิน วันที่ 13 ธันวาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน ร่วมการแสดง ในงาน "สืบสานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน   ครั้งที่ 5" วันที่ 11-13 ธันวาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน นำนักศึกษาปฏบัติหน้าที่ในงานเทศกาลฤดูหนาวพระราชนิเวศฯมฤคทายวัน จำนวน 20 คน วันที่10ธันวาคม 2552
  ศูนย์หัวหินร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมวันที่ 5 ธันวาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน ตักบาตรพระสงฆ์ 30 รูป เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่2 ธันวาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน เข้าโครงการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมไทย-จีน กับ มหาวิทยาลัย Yuxi Normal University วันที่ 18 พฤษจิกายน 2552
  ศูนย์หัวหิน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ มหาวิทยาลัยFontysประเทศเนเธอร์แลนด์ วันที่ 4 พฤษจิกายน 2552
  ภาพกิจกรรม ศูนย์หัวหินกับการประชุม สุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 วันที่ 24 ตุลาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน ให้การสนับสนุนสถานที่ ในการรักษาความปลอดภัย การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 วันที่ 19 ตุลาคม 2552
  ธนาคารกสิกรไทยจำกัด(มหาชน)ขอใช้พื้นที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ให้กับบุคคลทั่วไป วันที่ 19 ตุลาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม Intensive course 13-17 กันยายน 2552
  ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม Intensive course 5-9 กันยายน 2552
  ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม Intensive course วันที่ 1-5 กันยายน 2552
  ศูนย์หัวหิน มอบแจกันดอกไม้ เพื่อเป็นกำลังใจคณะเจ้าหน้าที่เฉพะกิจ ทหารอากาศณ.ท่าอากาศยานหัวหินวันที่ 16 ตุลาคม 2552
  อาจารย์และนศ.ศูนย์หัวหิน ร่วมประชุม เตรียมการต้อนรับผู้นำประเทศอาเซียน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน วันที่ 12 ตุลาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมงาน แถลงข่าว การเตรียมการ ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15วันที่ 7 ตุลาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 100 ต้น ครบ 100 ปีหัวหินวันที่ 3 ตุลาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม Intensive course 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม Intensive course 23-27 กันยายน วันที่ 23-27 กันยายน 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน นำนักศึกษา เดินทางไปศึกษา ณ มลฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน 19 กันยายน 2552
  ศูนย์หัวหิน ร่วมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 15 กันยายน 2552
  ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมโครงการมหกรรมเบิกฟ้าสีครามคุณธรรมนำความรู้ วันที่ 12 กันยายน 2552
  นักศึกษา มสด.ศูนย์หัวหิน ได้รับ คัดเลือกให้เป็น นศ.ต้นแบบสวนดุสิต วันที่ 11 กันยายน 2552
  ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม Airline Marketing Mart 2009ณ ห้องประชุม Mock up ศูนย์หัวหิน วันที่ 4 กันยายน 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน จัดสัมมนาทางวิชาการ อาจารย์แนะแนวเครือข่ายทั่วประเทศ วันที่ 4-6 กันยายน 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน คว้าแชมป์ชนะเลิศ รายการ Silpakorn Basketball Chalenge 2009 ชิงถ้วยพระราชทานฯวันที่ 4 กันยายน 2552
  ศูนย์หัวหิน จัดการประชุมภาคในโดยมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา เป็นประธาน วันที่ 21 สิงหาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ และถวายพานพุ่ม เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม เมื่อ วันที่ 12 สิงหาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน จัดงานรำลึก “วันรพี”ณ ห้องสมุด ศูนย์หัวหิน
  มสด.ศูนย์หัวหิน ร่วมบริจาคโลหิต กับกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน 6 สิงหาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหินจัดการแข่งขันกีฬาสี ีเพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์ ระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วันที่ 2 สิงหาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน จัดโครงการ ร่วมกับนิตยสารTake off 31 กรกฎาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยชนชาติยูนาน จาก สาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ”การพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียม ความพร้อมสู่สถานประกอบการ” 22 กรกฎาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ได้ทำการมอบ Notebook ให้กับ นักศึกษา รหัส 51 วันที่ 18 กรกฎาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหินให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักเรียนมัธยม โรงเรียนตากพิทยาคม16 กรกฎาคม 2552
  โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยน นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเวียนา ประเทศออสเตรีย 4 กรกฎาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียน จาก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 วันที่ 10 กรกฎาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน ออกประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อใน สาขาธุรกิจการบินฯ วันที่ 9 กรกฎาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 30 มิถุนายน 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน จัดพิธีไหว้ครู และสานสัมพันธ์พี่น้อง ประจำปี 2552 25 มิถุนายน 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน จัดเลี้ยง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ณ หออนันตชัย วันที่ 22 มิถุนายน 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมโครงการ "ฝันติดปีก" กับ The aerospace วันที่ 19 มิถุนายน 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ปฏิบัติโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 12 มิถุนายน 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2552 30 พฤษภาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน นำนักศึกษา โครงการ2+1รุ่นแรกเดินทางไปศึกษาณ มลฑลกวางสี ประเทศจีน 24พฤษภาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์พี่น้อง ปีการศึกษา 2552 24-26 พฤษภาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน รับรายงานตัวมอบตัว นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา1/2552 วันที่ 23 พฤษภาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน รับตรวจ การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2551 วันที่ 22 พฤษภาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ ม.ราชมงคลล้านา เข้าดูงานด้านการเงิน 12 พฤษภาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน นำนักศึกษา เข้ารับฟังประชาสัมพันธ์จาก Intercontinental Hua Hin Resort 18 พฤษภาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ลงพื้นที่ปฎิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 06 พฤษภาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน นำนักศึกษาดูงานโรงแรม Marriott 30 เมษายน 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน จัดประชุมวิพากษ์ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 30 เมษายน 2552
  มสด.ศูนย์หัวหินได้นำนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) 21-23 เมษายน 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับผู้ประสานงานต่างประเทศจาก มหาวิทยาลัยFontys 11 มีนาคม 2552
  นศ.ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมเพื่อปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 9 เมษายน 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ได้ส่งนักศึกษาทำงานบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) วันที่ 1 เมษายน 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน รับรายงานตัวนักศึกษา ใหม่ประจำปี 2552 วันที่ 21 มีนาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหินได้ต้อนรับ คณะผู้บริหารและอาจารย์ รร.บ้านแพรกพัฒนา 18-19 มีนาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี11 มีนาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ต้อนรับคณะอาจารย์ ศูนย์ลำปางดูงาน 6 มีนาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ส่งนักศึกษาเข้าร่วมพัฒนา ทางด้านภาษาจีน 1 มีนาคม 2552
  พีธีลงนามความเข้าใจระหว่างมสดหัวหินกับมหาวิทยาลัย Fontys 27กุมภาพันธ์ 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ24กุมภาพันธ์ 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ คณะอาจาย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน 24กุมภาพันธ์ 2552
  มสด.ศูนย์หัวหินต้อนรับคณะนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี16 กุมภาพันธ์ 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2552
  มสด.ศูนย์หัวหินจัดการบรรยายพิเศษ Airline Marketing Workshop8 กุมภาพันธ์ 2552
  มสด.ศูนย์หัวหินจัดกิจกรรม ซ้อมรับปริญญาและ กิจกรรมนัดพบแรงงาน 31 มกราคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร WU-ZHOU University 30 มกราคม 2552
  ศูนย์หัวหิน ร่วมส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ28 มกราคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน จัดโครงการค่ายปฏิบัติธรรม วันที่ 24-25 ธันวาคม 2551
  มสด.ศูนย์หัวหินเข้าร่วมเป็นวิทยากร จัดอบรมเข้าค่าย TUTOR O-NET วันที่ 24 มกราคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน สอนทำอาหาร และเรียนภาษไทย ให้ นศ.จีน 17 มกราคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ดูงาน ณ โรงแรม ดุสิต รีสอร์ท 13 มกราคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหินสอบข้อเขียนและ สัมภาษณ์ ์นักเรียนสมัครผ่าน ระบบOnline วันที่ 11 มกราคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหินจัดพิธีทำบุญปีใหม่ ณ ห้อง Mock up วันที่ 4 มกราคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหินจัดพิธีมอบ ทุนการศึกษาโดยนักศึกษาVIP วันที่ 21 ธันวาคม 2551
  มสด.ศูนย์หัวหินได้จัดงานปีใหม่ ณ หอแคทรียา วันที่ 19 ธันวาคม 2551
  มสด.ศูนย์หัวหินร่วมโครงการพัฒนาภาษาจีน ณ มณฑลกวางสี ประเทศจีน วันที่ 18 ธันวาคม 2551
  มสด.ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมงานเทศการพาเหรดรถโบราณ วันที่ 13 ธันวาคม 2551
  มสด. ศูนย์หัวหิน ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน Fontys University วันที่ 11ธันวาคม 2551
  สวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ถวายราชสดุดีเนื่องในวโรกาศ 5 ธันวามหาราช วันที่ 5 ธันวาคม 2551
  สวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ร่วมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 1 ธันวาคม 2551
  สวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 1 ธันวาคม 2551
  สวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายแด่พ่อหลวง วันที่ 1 ธันวาคม 2551
  ประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนวเครือข่ายทั่วประเทศ วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2551
  บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551
  ตั้งขบวนรับเสด็จ เจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
  การแข่งขันบาสเก็ตบอลในรายการปราณบุรีคัพครั้งที่ 14 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2551
  การประชุมปฎิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551
  พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระราชเพลิงพระศพ(ส่วนภูมิภาค)สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เ้จ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551
  กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2551 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551
  ตัวแทน บริษัท G4s Security Services (Thailand) Limited ได้เข้ามารับสมัครพนักงาน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2551
  วัฒนธรรมองค์กร ออกแบบองค์กร ออกแบบงาน ประสานความสำเร็จ โดย รศ.ดร. เสรี วงษ์มณทา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
  คณะโรงเรียนสตรีภูเก็ตศึกษาดูงาน วันที่ 29 ตุลาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 20 ตุลาคม 2551
  ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หน้าวังไกลกังวล วันที่ 19 ตุลาคม 2551
  ศูนย์หัวหิน ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิชาการ RAC สาขา นนทบุร วันที่ 16 ตุลาคม 2551
  โครงการ ''จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี '' วันที่ 15 ตุลาคม 2551
  โครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษา ตลอดหลักสูตร 3 เดือน ไปส่ง ณ มณฑลกวางสี ประเทศจีน วันที่ 7 ตุลาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดการอมรมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ วันที่ 6 ตุลาคม 2551
  กิจกรรม   Intensive course ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ วันที่ 27-30 กันยายน 2551
  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ศึกษาดูงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน วันที่ 29 กันยายน 2551
  ชมรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน วันที่ 20-21 กันยายน 2551
  โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน ได้จัดกิจกรรม English camp วันที่ 20-21 กันยายน 2551
  รายวิชาวิทยาศาสตร์และวิถีโลก ได้นำนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 19 กันยายน
  อาจารย์และนักศึกษา ศูนย์หัวหิน ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ วันที่ 14 กันยายน 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา วันที่ 14 กันยายน 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์หัวหิน เยี่ยมการบิน คณะนักศึกษากระบวนวิชาการตลาดในกิจการสายการบิน วันที่ 11 กันยายน 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์หัวหิน จัดอบรมธรรมะ เรื่อง " Sevice mind วันที่ 4 กันยายน 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์หัวหิน ได้ต้อนรับคณะครูอาจารย์ศึกษาดูงาน จากโรงเรียนการกำลังสำรองค่ายธนะรัชต์ วันที่ 3 กันยายน 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมงานบุญตักบาตรพระประจำจังหวัด 1200 รูป ณ. ศาลาหลักเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 30 สิงหาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์หัวหินจัดปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้กิจกรรมการแสดงของนักศึกษาในรายวิชาวิถีไทยโดยมีการแสดงมากมายวันที่ 21 สิงหาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลในรายการ ศิลปกร คัพ ครั้งที่1 วันที่ 20 สิงหาคม 2551
  เดินเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติและถวายพานพุ่มดอกมะลิแด่ผู้แทนพระองค์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีมีกิจกรรมกีฬา วันที่ 9 สิงหาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมฟังธรรมมะจากทีมงาน พระมหาสมปอง ตาลปุต.โต วันที่ 5 สิงหาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้ต้อนรับคณะครูอาจารย์ จากโรงเรียนผดุงปัญญา วันที่ 5 สิงหาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียติ วันที่ 1 สิงหาคม 2551
  ภาพบรรยากาศการแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ืหัวหิน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการทำพิธีขึ้นศาลพระพรหม ณ บริเวณหน้าดึก NB วันที่ 13 กรกฎาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหินได้มีการจัดแข่งขันฟุตซอล SDU Cup วันที่ 11 กรกฎาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมอื่นๆ วันที่ 3 กรกฎาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการพิเศษในการจัดการ ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2551 วันที่ 21 มิถุนายน 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการจัดแสดงการเต้น B-Boy วันที่ 13 มิถุนายน 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน นำโดย ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ คณะอาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ตั้งขบวนรับเสด็จณ.บริเวณด้านหน้าหอพักชวนชม วันที่ 11 มิถุนายน 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ วันที่ 1 มิถุนายน 2551
  โครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 7-8 มิถุนายน  2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัด โครงการอมรม เชิง ปฎิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการและวิจัย วันที่ 28 พฤษภาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ต้อนรับคณะผู้บริหาร และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกวางสี วันที่ 21 พฤษภาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ต้อนรับคณะผู้บริหารอาจารย์เจ้าหน้าที่ของศูนย์หนองคาย วันที่ 19 พฤษภาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม วันที่ 4 พฤษภาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้นำคณะครูอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี วันที่ 23-27 เมษายน 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยกวางสีจากประเทศจีน วันที่ 19 เมษายน 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 22 มีนาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรม Intensive Course วันที่ 18 มีนาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดงานกีฬาสี ภาคสมพบ วันที่ 15 มีนาคม 2551
  ชมรมค่ายอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมสร้างโรงเรียน ตชด บ้านป่าหมาก วันที่ 4-6 มีนาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตศูนย์หัวหิน ได้รับเชิญให่เข้าร่วม..รายการบ่ายนี้มีคำตอบ..อสมท ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 วันที่ 3 มีนาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมงานบริจาคโลหิต วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(ศูนย์หัวหิน) ได้จัดกิจกรรม เชิญพระอาจารย์ สมปอง ตาลปุต.โต บรรยายธรรมมะวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551
  โครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการซ้อมรับปริญญาบัตรให้กับนักศึกษา วันที่ 26 มกราคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ร่วมจัดนิทรรศการ วิชาการ 50 ปี ณ โรงเรียนหัวหิน วันที่ 25 มกราคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการแจก Notebook ให้กับนักศึกษาปีที่1 วันที่ 21 มกราคม 2551
  นักศึกษาโปรแกรมอุสาหกรรมการท่องเที่ยว อมรม มัคคุเทศก์(ต่างประเทศรุ่นที่ 1 ) ณ จังหวัด อยุธยา-ลพบุรี วันทีี่ 5-6 มกราคม 2551