มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมงานเปิดหอประชุมรักตะกนิษฐ
“วันอาจารย์คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ” 16 มกราคม 2553 โดยภายในงานศูนย์หัวหินได้จัดบูธ ซุ้มอาหาร
จำนวน 6 ซุ้ม ประกอบด้วยอาหารพื้นเมืองเพชรบุรี, ของดีเมืองประจวบคีรีขันธ์ และอาหารทะเล
และนักศึกษาศูนย์หัวหิน เข้าร่วมการแสดงหงส์ทอง และ Remember of our own« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/