ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
อบรมหลักสูตรการใช้ระบบ
บริหารการเรียนการสอน Moodle

16/08/57

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียน
จากโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

14/08/57

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
เข้าร่วมกิจกรรมถวายพานพุ่มเนื่องใน
วโรกาสวันที่ 12 สิงหาคม 2557

12/08/57

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้ทำกิจกรรมพิธีรำลึกพระคุณครู
และพระคุณแม่ในวันเดียวกัน

12/08/57

กิจกรรมทั้งหมด
 

16/11/56 โหลดแบบฟอร์ม (วีซ่า) และ (ใบตรวจสุขภาพ) สำหรับนักศึกษาที่ไปจีน 4 ปี

 

25/09/56 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2
เรื่อง 'การปรับตัวของระบบการศึกษาไทยภายหลังการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน' ในวันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 2557


 

04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
        
       Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ


 

19/06/56ใบสมัครเข้าร่วมโครงการจีน หลักสูตร 4 ปี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2556

 

แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต

สำหรับผู้ใช้บัณฑิต

สำหรับบัณฑิต

 

19/06/55 ใบสมัครอบรมโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC

 

อบรม ใบสมัครอบรมโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC

  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา
Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
  แนวการสอนรายละเอียดวิชา
มคอ.3

 


จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน www.huahin.dusit.ac.th