ปรัชญาของศูนย์หัวหิน

เป็นศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งฯที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในด้านอุตสาหกรรมการบริการในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน (Sustainable Survivability)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก

 

 

 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th