ข่าวใหม่ประจำเดือน
Walk in Interview เปิดรับสมัคร Custommer Service Representative
โครงการอบรม สัมมนา พัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ แก่ศิษย์เก่า "เรื่อง สัมภาษณ์อย่างไร ให้ได้งาน"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ศูนย์หัวหิน วันที่ 26 มีนาคม  2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์หัวหิน ยินดีต้อนรับ นางสาวพัจนภา ศิริสถิต (น้องนุ้ย)
รหัส 48

07/06/55 บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานประจำหน่อยงานสุวรรณภูมิจำนวน 6-8 คน ตำแหน่ง พนักงานอำนวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ
(ประชาสัมพันธ์) ณ. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ติอต่อ คูณนภสร สุริเย
โทร 02-1346095 ,084-4543997

09/06/55บริษัท Wingspan เปิดรับสมัคร พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น Customer Service Agent (CSA)

09/06/55รับสมัครด่วน โรงแรมฝันดี

 

09/06/55โรงแรม หัวหินแมริออท รีสอร์ทแอนด์สปาเปิดรับนักศึกษา เข้าทำงาน Part – Time ในตำแหน่งต่างๆ

 

 

 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/