ชื่อโครงการอบรม สัมมนา พัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ แก่ศิษย์เก่า "เรื่อง สัมภาษณ์อย่างไร ให้ได้งาน"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ศูนย์หัวหิน วันที่ 26 มีนาคม  2554

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/