ห้องสมุด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

 

ระเบียบการใช้บริการ : ระเบียบการยืม-คืน หนังสือ

ประเภท

จำนวนเล่ม

ระยะเวลาในการยืม

ระยะเวลาในการยืมต่อ

นักศึกษา

5   เล่ม

10 วัน

7 วัน

อาจารย์

15 เล่ม

30 วัน

7 วัน

เจ้าหน้าที่

15 เล่ม

30 วัน

7 วัน

หมายเหตุ : 1. คืนเกินกำหนด อัตราค่าปรับเล่มละ 5 บาทต่อวัน
2. หนังสือเล่มเดิมสามารถยืมต่อได้ไม่เกิน 1 ครั้ง
3. กรณีหนังสือชำรุด สูญหาย ต้องซื้อใหม่มาใช้คืน หรือใช้เงินเป็นจำนวน 1 เท่า (ไม่ร่วมค่าปรับ)
4. กรณีวันกำหนดส่งตรงกับวันปิดทำการ ในวันเปิดทำการวันแรกไม่ต้องเสียค่าปรับ จะคิดค่าปรับเมื่อนำส่งคืนในวันถัดไป
 Description: C:\Users\adminsdu\Desktop\รูปห้องสมุด\IMG_2072.JPG

ประเภททรัพยากรที่ให้บริการ :
          ห้องสมุดใช้ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (อังกฤษ: Library of Congress Classification) เรียกย่อๆ ว่า L.C. เป็นระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดที่นิยมในหอสมุดขนาดใหญ่ที่มีหนังสือเฉพาะสาขาอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยหนังสือในหมวดต่างๆ ดังนี้

หมวดหนังสือ

A

ความรู้ทั่วไป (General Work)

B

ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา (Philosophy, Psychology, Religion)

C

ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (Auxiliary Sciences of History)

D

ประวัติศาสตร์ทั่วไปและโลกเก่า (History:General)         

E-F

ประวัติศาสตร์อเมริกา (History:America (Western Hemisphere))           

G

ภูมิศาสตร์ แผนที่ มานุษยวิทยา นันทนาการ (Geography, Maps, Anthropology, Recreation)

H

สังคมศาสตร์ (Social Sciences)       

J

รัฐศาสตร์ (Political Science)

K

กฎหมาย (Law)   

L

การศึกษา (Education)

M

ดนตรี (Music)

N

วิจิตรศิลป์ (Fine Arts)

P

ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม (Linguistics, Literature)

Q

วิทยาศาสตร์ (Science)

R

แพทยศาสตร์ (Medicine)

S

เกษตรศาสตร์ (Agriculture)

T

เทคโนโลยี (Technology)

U

วิทยาการทหาร (Military Science)

V

นาวิกศาสตร์ (Naval Science)

Z

บรรณานุกรม บรรณารักษศาสตร์ (Bibliography, Library Science)

    

ติดต่อเรา : เวลาเปิดให้บริการ  วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.30-16.30 น.
              ปิดบริการ ทุกวันอาทิตย์
              บุคลากร : ม.ล.ฐิติรัตน์  จักรพันธุ์ ( เอื้อ )
              โทรศัพท์ 032-522507 ต่อ 6706
              อาคารเรียนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ชั้น 1

 

 

 

 

นโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ..New
เกณฑ์พัฒนาห้องสมุดสีเขียว ..New
มาตรการประหยัดไฟฟ้า ..New
มาตรการประหยัดน้ำ ..New

 

E-Book หนังสือน่าอ่าน

Easy English เก่งอังกฤษง่ายๆสไตล์แพ
การ์ตูนธรรมมะ
ครองเรือนอย่างมีหลัก ครองรักอย่างชื่นมื่น
ประวัติพระอาจารย์มั่น
แวมพลาย
อดีตรักรอยหัวใจ

 

หนังสือมาใหม่

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือน ม.ค. 62 ....New
รายชื่อหนังสือใหม่ เดือน ก.ค. 60
รายชื่อหนังสือใหม่ เดือน พ.ย. 59
รายชื่อหนังสือ เดือน ม.ค. 59
รับหนังสือใหม่ วิทยานิพนธ์ เดือน ม.ค. 58
รับหนังสือใหม่ เดือน ม.ค.. 58
รับหนังสือใหม่ วิทยานิพนธ์ เดือน มี.ค. 57
รับหนังสือใหม่ เดือน มี.ค...57
รับหนังสือใหม่ เดือน ธ.ค..56
รับหนังสือใหม่ เดือน ต.ค.56
รับหนังสือใหม่ วิทยานิพนธ์ เดือน ต.ค. 56
รับหนังสือใหม่ เดือน ก.ค.56
รับหนังสือใหม่ วิทยานิพนธ์ เดือน ก.ค. 56