หน้าแรก
ความเป็นมา / ปณิธาน
ผู้บริหาร
บุคลากร
ตารางกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
แผนพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
กฎ / ระเบียบการแต่งกาย
การบริการและสวัสดิการ พื้นที่ให้บริการ
ชมรม
กรรมการคณะ
กระดานข่าว
ติดต่อกับฝ่ายกิจการ
แบบฟอร์มต่างๆ
 
ข่าวใหม่ประจำเดือน
 
 
ภาพกิจกรรมและโครงการ
ปลูกต้นไมในโครงการยุทธการพิทักษ์ทรัพย์ยากรแผ่นดินฯ 08/07/2557
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินบริจาคโลหิต 14/06/2557
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินได้เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาฯ 30/05/2557
โครงการการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ภายในประจำปีการศึกษา 2554
โครงการขับขี่ปลอดภัย นักศึกษาศูนย์หัวหิน ใส่ใจจราจร
ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเช้าเนื่องในวันปีใหม่ 2554 วันที่ 2 ม.ค. 2554
ภาพกิจกรรมปล่อยปลาประจำสัปดาห์ 2554
ภาพกิจกกรมแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ภายในประจำปีการศึกษา 2554 (ศูนย์หัวหินเกมส์ 2010) ในวันที่ 1-7 ส.ค. 2554
ภาพกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย นักศึกษาศูนย์หัวหินใส่ใจกฎจราจร วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554 ณ ห้อง mock-up และบริเวรลานจอดรถหัวหิน
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 16 มิถุนายน
ภาพกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์รีสอร์ท ในวันที่ 23 สิงหาคม 2554
ภาพกิจกรรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจอาสา
ภาพกิจกรรมโครงการปล่อยปลาประจำสัปดาห์
ภาพกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมคุณแม่
ภาพกิจกรรมโครงการค้นหาคนต้นแบบสวนดุสิต คิดดี ทำดี  
ภาพกิจกรรมโครงการopen meditation บรรยายธรรมประจำสัปดาห์
ภาพกิจกรรมโครงการค่ายสมาชิกกับธรรมชาติ
ภาพกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเตรียมฝึกบริษัทBFSมารับสมัคร
ประมวลภาพการบริจาคเลือด วันท ี่23 สิงหาคม2554
มสด.ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมโครงการ “รักษ์หัวหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม”
เพื่อร่วมเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ประมวลภาพโครงการขับขี่ปลอดภัย นักศึกษาศูนย์หัวหิน ใส่ใจจราจร
ประมวลภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้แนวริมถนนหัวหิน-หนองเหียง
ประมวลภาพบริจาคเลือด
ประมวลภาพรับรายงาน ตัวนักศึกษา ใหม่ สาขาธุรกิจการบิน, ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
ประมวลภาพการตรวจเครื่องแต่งกายปี 53
ประมวลภาพกิจกรรม ค่ายวิชาการแก่เด็กและเยาวชน วันที่ 17 กันยายน 2553
ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่วันที่ 3 มุกราคม 2554
ประมวลภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ 17 มกราคม 2554
ประมวลภาพกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใจอาสา วันที่ 10-11 ธันวาคม 2553 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ประทุมธานี
ประมวลภาพงานฌาปณกิจศพมฤคทายวัน
ประมวลภาพงานศพท่ายาง
ประมวลภาพตรวจหอพัก
ประมวลภาพปฐมนิเทศ
ประมวลภาพปฐมนิเทศมอบตัวนักศึกษาปี 53
ประมวลภาพพิธีปิดกีฬาสีปี 51
ประมวลภาพพิธีเปิดกีฬาสี
ประมวลภาพวันไหว้ครูปี 53
ภาพประมวลผลการนั่งปฏิบัติธรรม
 
 
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th