นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้เข้าร่วมกับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
และหน่วยงาน ดำเนินการจัดทำ โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน “รักษ์หัวหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ. วัดเขาไกรลาศ (เลียบคลองพระราชดำริ)  และร่วมกิจกรรมหลังเสร็จพิธีเปิดโครงการฯ

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/