ศูนย์หัวหิน  ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ 2554 โดยมี ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน
เป็นประธานในงานทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ และมีอาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2554 เวลา 9:00-11:30 น.   ณ ห้อง Mock Up ศูนย์หัวหิน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/