ศุนย์หัวหิน  ได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย นักศึกษาศูนย์หัวหิน ใส่ใจจราจรขึ้น ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00น. – 14.30 น. ณห้องMock up และบริเวณลานจอดรถของศูนย์หัวหิน ได้รับความร่วมมือในการจัดวิทยากรและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จากภาคเอกชน 2 แห่ง คือนิตยสารไบเกอร์ และบริษัทชาญธุรกิจ  

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/