ศูนย์หัวหิน จัดโครงการ เฟรชชี่ไนท์ 2011  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ. ห้องMock up เป็นกิจกรรมประกวด ดาวเดือน ดาวเทียม และเดือนเทียม เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ และเพื่อให้นักศึกษา ฝึกทักษะด้านบุคลิกภาพ สัมพันธ์ภาพระหว่างนักศึกษารุ่นเดียวกัน พัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยภายในงานได้จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก โดยในช่วงเช้าได้มีกิจกรรมตักบาตรและพิธีไหว้ครู

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/