ประมวลภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใน ศูนย์หัวัิน

วันที่ 17 มกราคม 2554

วันที่ 24 สิงหาคม 2553

วันที่ 15 มิถุนายน 2553

วันที่ 27 เมษายน 2553

วันที่ 12 ธันวาคม  2552

วันที่ 6 สิงหาคม 2552

วันที่ 1 ธันวาคม 2551

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551

วันที่ 18 ธันวาคม 2550

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/