เมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2551อาจารย์,นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ศูนย์หัวหิน ได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายแด่พ่อหลวงเนื่องในวโรกาส
วันที่ 5 ธันวาคม ประจำปี 2551 โดยมีอาจารย์,เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 100 ท่าน