เมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม 2552 อาจารย์,นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ศูนย์หัวหิน ได้ร่วมบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์หัวหิน


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/