เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมงานบริจาคโลหิต ซึ่งได้ร่วมมือกับทางโรงพยาบาล หัวหิน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้น ณ ห้องแคนทีน โดยมีนักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี