มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์หัวหิน  จัดแข่งขันกีฬาภายในศูนย์ ระหว่างวันที่ 9 กรกฏาคม – 6สิงหาคม 2554  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสามัคคีเป็นหมู่คณะและสานความสันพันธ์ระหว่าง
รุ่นพี่และรุ่นน้อง สาขาธุรกิจการบิน ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว โดยผลการแข่งขัน สีแดงได้รับรางวัล ชนะเลิศ กีฬารวม และลีดเดอร์
และกองเชียร์ ได้แก่สีเหลือง

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/