เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 15.15 - 16.00 น. ทางศูนย์หัวหินได้รับเชิญออกรายการบ่ายนี้มีคำตอบทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท. โมเดิรน์ไนน์ทีวี
ภายใต้หัวข้อ มหาวิทยาลัยฯยุคใหม่ทำอย่างไรเพื่อความอยู่รอด   โดยมี หลวงพ่อดาวเรือง มหาปัญโญ  วัดเขาสันติ สาขาสวนโมกข์ ,
ดรสุรพล  ศิริเศรษฐ  ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์หัวหิน ศาสตรจารย์ ดร. Karl  HUSA,Ao.  คณบดีภาควิชางานวิจัยทางภูมิศาสาตร์และภูมิภาค   และศาสตราจารย์ ดร. Christian Vielhaber  หัวหน้าศูนย์สาขาวิชาการสอนภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวียนนา  จากประเทศออสเตรีย
เป็นแขกรับเชิญในการรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทั้งนี้ผู้ชมให้ความสนใจในประเด็นที่พูดคุยเป็นจำนวนมาก

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/