เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษา ศูนย์หัวหิน ยื่นหนังสือร้องเรียนนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชะอำ
 ให้ช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากการมีน้ำประปาใช้ไม่เพียงพอในโซนหอพักชวนชมและหอพักสราญรมย์

ซึ่งนายกฯ รับปากจะดำเนินการแก้ปัญหาให้โดยเร็ว

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/