เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(ศูนย์หัวหิน) ได้จัดกิจกรรม เชิญพระอาจารย์ สมปอง ตาลปุต.โต บรรยายธรรมมะ ในหัวข้อ วาเลนไทน์ไสล์ธรรมะ ณ ห้อง Mock Up เวลา 13.00น.-16.00น.