เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้ทำการแจกเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
ให้กับ นักศึกษา รหัส 51 โดยมี นายสวงค์ บุญปลูก ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้มากล่าวเปิดงานและแนะนำการรับเครื่องเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/