มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์หัวหิน ยินดีต้อนรับ นางสาวพัจนภา ศิริสถิต  (น้องนุ้ย)รหัส 48 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจการบิน  ศิษย์เก่า โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
พนักงานต้อนรับสายการบิน Thai AirWays  ได้กลับมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆ ในการเตรียมตัวสมัครเป็นแอร์โฮสเตส ในด้าน ภาษา และ บุคลิคภาพ

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/