เมื่อวันที่28 ธันวาคม 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหินได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
ให้แก่นายยุทธพล อังกินันท์ เลขานุการรัฐมนตรีการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา (โดยมีผู้แทนรับมอบ)


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/