เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2552 ศูนย์หัวหินได้จัดการแข่งขันกีฬาสีเพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์ ความสามัคคีเป็นหมู่คณะระหว่างอาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหินเป็นประธานเปิดงาน
ณ. โรงยิมบริเวณสวนหลวงราชินี 19 ไร่ และในวันดังกล่าวได้จัดประกวดดาวเดือนของศูนย์หัวหิน
พร้อมกับกิจกรรมการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/