กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (รอบ 2) ปีการศึกษา 2552 และการประชุมผู้ปกครอง
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2552


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/