ศูนย์หัวหินออกประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อในสาขาธุรกิจการบิน ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่จังหวัด ภาคใต้ เช่นในจังหวัด สงขลา สุราษฎรานี ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช เป็นต้น   ซึ่งในการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ศูนย์หัวหิน ได้จัดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้มีนักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์เป็นจำนวนมาก


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/