ศูนย์หัวหิน จัดโครงการ เฟรชชี่ไนท์ 2010  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ณ. หอพักชวนชม เป็นกิจกรรมประกวด ดาวเดือน
และดาวเทียม เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ และเพื่อให้นักศึกษา ฝึกทักษะด้านบุคลิกภาพ สัมพันธ์ภาพระหว่างนักศึกษารุ่นเดียวกัน
พัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยภายในงานได้จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก
ออกบูธอาหารภายในงาน ซี่งได้รับความสนใจ จากนักศึกษาทุกชั้นปี โดยผลประกวด รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่  Freshy Girls หมายเลข 18 นางสาวกุลจิรา มลสิมา
         Freshy Boys หมายเลข 13 นายเจตดิลก ชนะพันธ์
           Popular Vote หมายเลข 40 นายทัตตเดช สีหา

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/