เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 นักศึกษา มสด. ศูนย์หัวหิน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาต้นแบบสวนดุสิต คือ
นายวีรชัย บุญญาพัฒนาพงศ์ ปี3 สาขาธุรกิจการบิน และ นางสาวอัศรีย์ สนิกุล ปี2 สาขาธุรกิจการบิน
เป็นความภูมิใจของศูนย์หัวหินที่ได้รับรางวัลนี้


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/