เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2551 อาจารย์และนักศึกษา ศูนย์หัวหิน ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนา ณ วัดสุขสำราญ อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์