ศูนย์หัวหิน จัดงานปิดคอร์สพบปะสังสรรค์ผู้ปกครองนักศึกษารหัส 53 ครั้งที่2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2553 15.00-22.00น.  ณ ศูนย์หัวหิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาร่วมกันจบไปมีงานทำ และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองซักถามข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัยและได้เชิญปกครอง รับประทานอาหารร่วมกันพร้อม ชมการแสดงของนักศึกษาและชิงตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สิงค์โปร์ ทั้งนี้ผู้ปกครองให้การตอบรับเข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 280 คน


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/