ศูนย์หัวหินจัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์นักเรียนสมัครผ่านระบบ Online
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2552 เวลา 09.00-12.00 ณ ห้อง Mock up ศูนย์หัวหิน ได้จัดสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์ให้กับนักเรียน ที่เข้าสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ สาขาธุรกิจการบิน
ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2552
โดย ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหินและอาจารย์ชาวต่างชาติร่วมสอบสัมภาษณ์
ซึ่งมีนักเรียนเข้าสอบข้อเขียนละสอบสัมภาษณ์จำนวน 100 คน


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/