มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหินจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลาหัวหิน ในโครงการทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ และมีมาตรฐานด้านธุรกิจการโรงแรม อันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน โดยมี นายคริสโทป อเล็กซานเดอร์ อัลเบรคท์ รองผู้จัดการทั่วไป และ ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555  เวลา 13.00 -14.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลาหัวหิน

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/