เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน จัดเลี้ยง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ณ หอพักอนันตชัย โดยมีนักศึกษา VIP เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน
« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/