เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมในโครงการ
"ฝันติดปีก"กับนิตยาสาร The aerospace โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมฟังคำบรรยาย จากผู้รู้จริง
โดยนักบินและพนักงานต้อนรับ จากสายการบินชั้นนำของประเทศไทย ณ ห้องประชุม Mock up
« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/