เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน นำโดย ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ คณะอาจารย์เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาได้ตั้งขบวนรับเสด็จ ณ.บริเวณด้านหน้าหอพักชวนชม