เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีมีกิจกรรมกีฬามากมายไม่ว่าจะเป็นกีฬาพื้นบ้าน เชียร์ลีดเดอร์ กองเชียร์สีต่างๆ โดยมีคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมงาน กันอย่างสนุกสนานและมี กิจกรรม มากมายภายในงาน