อ.สุรพศ  ทวีศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน ได้รับเชิญไปเปิดผลวิจัย “พระสงฆ์กับการเมือง”
ในรายการ “ปอกเปลือกข่าว” ทางสถานีโทรทัศน์ Spring News
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ก.พ. 2554 เวลา 20.30 – 22.00 น. ดูรายการย้อยหลังได้ที่ www.springnewstv.tv

 

 
« previous | next »

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017   
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/