คณะรัฐบาลจีนเมืองกุ้ยหลิน เชิญนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
 จำนวน 24 คน เข้าร่วมทำการแสดงและร่วมเดินขบวนพาเหรด ในงานความร่วมมือการท่องเที่ยว
และวัฒนธรรมต่างประเทศปี 2009 ณ. เมืองกุ้ยหลิน  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
00000000000

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/