นักศึกษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ร่วมทำการฝึกซ้อมละครหงส์ทอง เพื่อเตรียมความพร้อมแสดงในวันเปิดหอประชุมรักตะกนิษฐ สำหรับการแสดง“หงส์ทอง”
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เป็นบทประพันธ์ของ ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล เริ่มมีมาตั้งแต่ พ.ศ.2511 ในสมัยที่คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยครูสวนดุสิต
ได้ทำการแสดงเพื่อหารายได้เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับปี 2553 นี้จะเป็นการกลับมาอีกครั้งของการแสดงหงส์ทองที่ยิ่งใหญ่และงดงามมากยิ่งขึ้น
โปรดติดตามชมความสามารถของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย ในวันที่ 16 มกราคม 2553 นี้ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 
 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/