เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2552 เวลา 18.00 - 19.00 ดร.สุรพล ศิริเศรษ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน
นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สวดมนต์ปฏิบัติธรรมตามโครงการ ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของศูนย์หัวหิน
ซึ่งปฏิบัติต่อเนื่องทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน ตลอดปีการศึกษา 2552


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/