มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ร่วมกับ เทศบาลเมืองหัวหิน ได้จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง
ประจำปี 2551 โดยมีกิจกรรมและการแสดงมากมายและการประกวดนางนพมาศและ งานนี้ได้มี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี มาร่วมการแสดงและกิจกรรมต่างๆมากมาย บรรยากาศ เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ณ บริเวณสวนหลวงราชินี ๑๙ ไร่