ศูนย์หัวหินจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีการบรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน และมีบริษัทมารับสมัครงาน ดังนี้
                -       บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้  ( ASM ) นำโดย คุณกาญจน์ ทองใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และคุณนิลวรรณ พลิกานน ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
- บริษัท สยาม ออร์โต้ เซอร์วิส โดย คุณภัทรนิษฐ์ โสภณอนันต์ชัย ผู้จัดการฝ่ายลีมูซีน
- บริษัท โพโมโดโรกรุ๊ฟ โดยคุณน้ำทิพย์ เหลืองประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โดยนักศึกษาได้สมัครผ่านการคัดเลือก จำนวน 40 คน« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/