เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 52 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง และร่วมฟังรายการสนทนาธรรมเรื่อง “ปีใหม่เตรียมกาย เตรียมใจสู้วิกฤต”
โดยมีพระมหาศักฎา สุมโน ป.ธ.9 , ด.ร.สุรพล ศิริเศรษฐ เป็นวิทยากร และนายศิรวัฒน์ จันทรัตนะ นศ.ปี3
เป็นผู้ดำเนินรายการ


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/