เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 52 ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
ให้การต้อนรับ อาจารย์ Miss. Tang Lingping
และ Miss. Fu Jianghong และคณะนักศึกษาจีน จำนวน 11 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 8 คน
จากมหาวิทยาลัย Yuxi Normal University มณฑล ยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-จีน เป็นระยะเวลา 2 เดือน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/