นางสาวฐิตินันท์ ทองสาด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาธุกิจการบิน คว้ารางวัลชนะเลิศธิดาเรือยาว
และ นางสาววัชรีย์ อยู่สง สาขาธุรกิจการบิน  คว้ารางวัลรองอันดับ3  ในงานประเพณีเรือยาว
ชิงถ้วยพระราชทาน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวหัวหิน
เมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2552  ณ อ่างเก็บน้ำ เขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ที่ผ่านมา
00000000000

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/