วันที่ 5 ธันวาคม 2553  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการแสดงเทิดพระเกียรติวันพ่อ ณ 19 ไร่ ในชื่อชุด “Tree of king” โดยการร่วมมือกับนักศึกษา ปี 1 สาขาการท่องเที่ยว และ นักศึกษาฝึกงาน  มีการควบคุมดูแลการแสดง ได้แก่ อาจารย์อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/