เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ก.ค. 52 นิตยาสาร Take off ได้ร่วมมือกับศูนย์หัวหิน ได้จัดโครงการ Let’s take off to all airlines’ TOBS
ให้กับนักศึกษา สาขาธุระกิจการบิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัส และเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมการบิน
อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักรอาชีพในแวดวงการบินที่หลากหลายและมากมาย

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/