เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 30 รูป เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ เป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้ทั้งนี้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาร่วมกันตักบาตรเป็นจำนวนมาก ตัดบาตร

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/