เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2552 ศาสตราจารย์ ดร.คาล์ล ฮูซาล (Prof.Dr.Karl Husa) ได้นำคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวียนา
ประเทศออสเตรีย มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน และได้มีการเซ็นโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และส่งนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเวียนา มาฝึกงาน (Internship) รวมทั้งมีนักศึกษา อาสาสมัคร(Volunteer) มาช่วยงาน
ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2552 ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ได้จัดเตรียมคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศูนย์หัวหิน รวมทั้งคณาจารย์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นรวมทั้งมีกิจกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งหมด 7 ชุด
และได้มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับคณะผู้เยี่ยมชม ในการมาครั้งนี้เป็นการยืนยันว่า ศาสตราจารย์ ดร.คาล์ล
ให้ความสนใจมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน และสนใจในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในครั้งนี้

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/