เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการจัดแข่งขันฟุตซอล SDU Cup ณ หอชวนชม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน